Bạn có muốn đóng góp & chia sẻ tài liệu với mọi người?

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh - THPT Trần Phú - Hà Tĩnh (Mã đề 01)

Tác giả: 28-10-2016
Đây chỉ là bản demo. Download để xem full.
150 0 TaiLieu123.net

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 1: A. Hand B. Bank C. Sand D. Band Question 2: A. Cooks B. Loves C. Joins D. Spends Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Question 3: A. Investigate B. Aborigine C. Convenient D. Supervisor Question 4: A. Determine B. Diversity C. Occupation D. Miraculous Question 5: A. Suitable B. Eliminate C. Accent D. Cultural Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 6: Okay, I …………… the popcorn if you buy the drinks. A. will buy B. buy C. would buy D. bought

Đang hot
Lượt xem: 1125
Lượt xem: 975
Lượt xem: 894
Lượt xem: 837
Bài viết mới

Tài Liệu 123.net là mạng chia sẻ & download tài liệu phục vụ đối tượng học sinh - sinh viên. Với kho tài liệu rất lớn, chủ đề đa dạng, Tài Liệu 123.net sẽ là nơi các bạn có thể tìm đến để tìm cho mình tài liệu học tập tốt nhất. Tại đây, các bạn có thể tải tài liệu về máy một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Giữ ổn định công tác tuyển sinh, nhóm trường GX đã họp và thống nhất năm 2017 tiếp tục lấy điểm thi THPT quốc gia để xét tuyển. 12 Trường Đại học nhóm GX hiện nay gồm ĐH Bách khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Ngoại thương, Thuỷ lợi, Giao thông vận tải, Mỏ Địa chất, Thăng Long, Công nghiệp Hà Nội, Công nghệ Giao thông vận tải, Học viện Ngân hàng và Học viện Chính sách và phát triển.

Trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, nhiều nữ sinh thuê nhà trọ ở thành phố Vinh (Nghệ An) bất ngờ được ông chủ nhà tặng bức tâm thư cùng 100.000 đồng mua kẹo.